Åke Perssonssångare

Julkonserter 2012

Denna resa började i Kyrkans hus i Mullsjö och fortsatte till Sandhems församlingshem, där sångarna hälsades välkomna av entusiasten och allt i allo Sune Svensson.

Körgruppen sjöng åtta sånger under ledning av Birgitta Svensson, bl.a Hosianna, Dotter Sion och Gå Sion, En stjärna lyser så klar. En manskör sjöng Lovsång i natten. Else-Marie Persson och Kevin O´mahoney sjöng White Christmas, Birgitta Svensson – En Sockerbagare och Rudolf med röda mulen tillsammans med Kevin, till folkets uppskattande jubel.
Sedan följde ett femtontal solo, duett- och trio-sånger bl.a Betlehems stjärna och O, helga natt med Åke Persson, Agneta Dahlgren, Mia Olsson och Anders Claesson. Mot slutet av denna vecka var föreningens solister engagerade av Eksjö Kulturnämnd under den stora Julmarknaden.
Solisterna medverkade vid tre tillfällen med solo, duetter och triosånger. Ett röstprov i det kalla vinterklimatet, som krävde god sångteknik och väl tränade röster. Elisabeth Ragnar, från Tranås, sjöng Det är Advent. Vidare medverkade Sabina Frick och Nisse Fries i flera duetter bl.a Fairytale of New York och Please come home for Christmas. Sångläraren Åke Persson var mer än nöjd med sånginsatserna under dessa konserter tillika med publiken, som gav sitt bifall.

Åke Persson

akepersson@live.se