Åke Perssonssångare

Sångutbildning

Föreningen Åke Perssons Sångare erbjuder individuella sånglektioner omfattande 40 minuter, uppdelade på 20 minuters röstuppvärmning, tonbildsövningar och skalövningar under ledning av Åke Persson och 20 minuters sång och interpretation, dvs tolkning och inlärning av de sånger eleven väljer att sjunga, under ledning av Agneta Dahlgren och Åke Persson.

Åke Persson, som är medlem i Svenska sång- och talpedagogförbundet, driver sin verksamhet utifrån just den sångpedagogik han själv tillägnat sig under sina mångåriga sångstudier i Stockholm hos operasångerskan och sångpedagogen Dagmar Gustafsson.

Sångpedagogiken bygger på tesen att sångapparaten, som är ett helt muskelupphängt organ, utvecklas och frambringar alla vackra toner när väl spänningarna släpper och sångeleven har hittat det riktiga stödet i solar plexus.

Åkes övertygelse är att alla kan lära sig att sjunga, han ser en obetingad potential i varje individ, i varje röst, utifrån vars och ens förutsättningar. Han har stor kunskap om sångens och musikens omvittnade läkekraft och källa till glädje och välbefinnande.

De ekonomiska villkoren omfattar en medlemsavgift till vår förening, som drivs helt ideellt, på 150 kronor per år för aktiva medlemmar samt 240 kronor per lektion, att erläggas vid varje lektionspass. Lektioner ges på måndagar i Tranås, på tisdagar i Mjölby samt på torsdagar och fredagar i Jönköping.

Tips från sångcoachen”

64 - Kopia

Sjung en sång det gör dig glad …

SÅNG FÖR ALLA – ALLA MÅR BRA – SÅNG GER GLÄDJE OCH SKAPAR RELATIONER TILL ALLA!

Hoppa på sångtåget, så får du en bra röstbehandling, ett stärkt självförtroende, som ger dig ökade möjligheter i arbetslivet, i skolan, ja överallt där du drar fram. Alla som känner mig vet, att jag brinner för att förmedla min kunskap till så många som möjligt. Det finns inga hopplösa fall.

Sång är så viktig för mänskligheten. Den skapar relationer och sprider glädje samt ger kraft.

VÅR SÅNGSKOLA KOMMER ATT PRESENTERA SIG HÄR
1. Tänk på att rösten är vårt främsta sätt att kommunicera med!
2. Tänk på att rösten är vårt personliga avtryck här i världen!
3. Tänk på att rösten är vår livskraft!
4. Tänk på att rösten kan avslöja hur du mår!

VARFÖR SKALL MAN TA SÅNGLEKTIONER?- VAD BLIR RESULTATET?

1. Öka omfånget
2. Öka din volym
3. Få rösten  egaliserad
4. Bättre stämbandsslutning
5. Få bort oroligt vibrato
6. Bättre textning
7. Bättre intonation/renhet
8. Rätt placering av tonen
9. Utveckla ett bra röststöd
10. Slutresultat – en röst fri från spänningar och komma fram till en fri klang

HUR SKALL ETT STÖD FUNGERA – ÄR DET ABSTRAKT? ELLER?

Stödbild - Kopia (2)

Jag fick förmånen att studera sång för världs – pedagogen Dagmar Gustafson. Hon var något särskilt, och hennes metod gav och ger fantastiska resultat, fortfarande genom hennes elever. När det gäller röststödet ingick en aktivering av mellangärdet som ett viktigt moment. Mellangärdsmuskeln är en inandningsmuskel och skall alltså aktiveras inte bara vid inandningen, utan under hela sångfrasens gång. På något sätt känns det som en fortsättning av inandningen.

Jag lovar att lära dig denna teknik, eftersom röststödet är så viktigt. Stödet ger klang, stabilitet, flöde i tonen. Det gäller att förmedla en bra sångteknik, som har sin förankring i forskningen t.ex det bästa stödet. Det finns klara besked. Jag märker, att de flesta som söker upp mig vill ha hjälp. Trots många år av sånglektioner, så har man en diffus uppfattning, hur ett stöd skall fungera. Jag lovar att ge dig klara besked, hur ett BÄSTA STÖD SKALL FUNGERA.

TYDLIG TEXT ETT MÅSTE FÖR SÅNGAREN

Sång är tal i fixerad tonhöjd. En grundläggande princip är, att texten skall spela en nyckelroll i den vokala konsten i sången. Det kan tyckas självklart, att t.ex en a-vokal skall uppfattas som sådan – även på höjdtonerna, men så är det inte alltid. Texten kan vara nästan ohörbar. Därför gäller det för sångaren att ha en ”talkänsla” vid sång.

Vid några tillfällen har jag haft förmånen att jobba med teaterfolk. De har lärt sig att artikulera, tydlig text. Det finns en risk, när teaterfolk skall sjunga, att man tappar ”vokalkänslan”.

HalsbandIris - KopiaTänk dig bilden av ett halsband. Pärlorna är konsonanter, tråden är vokalerna. Pärlorna är löst ditfogade, men tråden håller samman halsbandet och är vokalerna. Därför gäller det att ha en ”vokalkänsla”, när du sjunger.

TYDLIG TEXT – ARTIKULERA 

1. Texta i tonhöjd – glid inte upp via konsonanterna
2. Klangrummet skall vara förberett
3. Texta framåt genom öppen näsa – vidga näsvingarna precis som du hade ett gummiband mellan näsvingarna
4. Observera att konsonanterna skall ligga i vokalens tonhöjd, aspirera konsonanterna..
5. Vokalen skall komma på taktslaget. Det är vokalen som klingar.
6. Självklart måste stödet hålla i framåtriktat läge. Lås fast stödet innan du sätter an texten.

VIKTEN AV EN BRA INANDNING VID SÅNG .
Innan du andas in för sång, tänk sångfrasen i förväg. Min världspedagog Dagmar Gustafson brukade alltid säga, att inandningen skall vara en ”festlig förberedelse” inför sångfrasen. Tänk att det är klingande luft, du andas in.

När du gör dina teknikövningar, brukar du ha relativt gott om tid. Andas då in genom de vidgade näsvingarna. Fördelarna är, att du fuktar slemhinnan, luften värms upp och det ser vilsamt ut inför betraktaren. Den inandningen leder till en tätare, mindre läckande, stämbandsvibration, vilket innebär en mer ekonomisk förvaltning av luften.

PÅVERKA RÖSTAPPARATEN MED EN GOD SÅNGTEKNIK

Röstapparaten är ett muskelupphängt organ. Det betyder, att du och jag kan utveckla rösten på många sätt. Varje idrottsutövande vet, att man kan tänja och bygga upp muskelgrupper i kroppen. Det finns stora paralleller med idrottsutövning och sångutveckling. I sångens värld är det många finmotoriska muskler, som skall trimmas och stärkas, kordineras, samspela, därför är det viktigt att få hjälp med utvecklingen av sångapparaten. Jag lovar att hjälpa dig, coacha dig fram till ett bra resultat. Varje utvecklad sångare vet, att sång är fysiskt påfrestande. Det gäller att ha en bra teknik, som tar bort spänningar i röstapparaten. Du måste också ha en bra kondition inte minst i röstapparaten.
En röst utsätts för s.k. mjölksyra, som bildas vid muskelarbete, och en del kallar det för heshet, vilket det inte är. Det är dålig sångkondition.  Din rösttrötthet kan också  bero på , att du forcerar rösten. Det gäller att komma fram till klang och resonans utan att forcera röstapparaten. Det kan vara spänningar i käkpartiet, speciellt i underkäken. Dessa spänningar påverkar struphuvudet, som stiger och drar med sig bakre delen av tungryggen. Det blir trångt i munhålan och den fria klangen uteblir. Vokalerna förvanskas och texten blir ohörbar eller svår att tolka.

VALVHÖJNING -GÄSPKÄNSLA

 

Valvhöjning vad är det? Du kan frigöra överkäken från spänningar genom valvhöjning. Om du tänker dig överkäkens olika delar, så har du först från den över tandraden och bakåt den hårda gommen. Den är fast och den kan du inte påverka.Men längre bak, så har du den mjuka delen av gommen. Ytterligare ett steg bakåt i gommen, så har du gomseglet och en liten tapp/uvula. Detta parti kan du muskulärt höja vid sång. Du gör det, när du får en riktig gäspning.

Denna rörelse frigör underkäken från spänningar, vilket påverkar röstens klang. Den ökar också möjligheten till ett större röstomfång. Du tar hem den ena höga tonen efter den andra. Du styr din röstapparat, men då är det viktigt, att ditt röststöd, din inandningsmuskel också fungerar. Du kan läsa ett särskilt avsnitt(ovan), som jag skrivit om  hur ett stöd skall fungerar på bästa sätt. Lås fast dit stöd i framåtriktat läge. Det känns som om du höll andan. Kombinera detta stöd med valvhöjningen, då får du en bra fungerande röstapparat.

BLI AV MED DIN RÖSTSKARV!

Nästan alla tjejer/kvinnor, har en besvärande röstskarv, som gör att många slutar att sjunga, eller accepterar den. Du behöver inte acceptera din röstskarv, som ett hinder för din röstutveckling.
Målsättningen med mina sånglektioner är, att du ska kontroll över din röstskarv. Jag vet, att när du kommer till din röstskarv, så är det som om ett lock lägger sig över röstklangen. Du kan kompensera det som fattas med en bra röstteknik. MIN MÅLSÄTTNING ÄR, ATT DU SKA NÅ FRAM TILL SAMMA KLANG PÅ HELA TONREGISTRET. GE INTE UPP! DET GÅR.

Det är viktigt att det finns en regelbundenhet i lektionerna. Det finns en likhet med idrottsutövning. Man kan inte leva på gamla meriter. Det är fin-muskulatur vi jobbar med som kräver ständigt underhåll, annars förtvinar även sångmusklerna, ett förfall infinner sig. Inte bra! Det gäller att ha bra kondition. Även jag behöver det för att orka med att hålla skärpan vid undervisningen.

Många har efter sina sånglektioner hos mig sagt, att de nästan får vingar, när de lämnar sånglektionerna. Du är varmt välkommen att få mera information och att anmäla ditt intresse att ta sånglektioner genom att ringa till Åke på telefonnummer 073-929 70 10, eller via mail: akepersson@live .se  

 

Åke Persson, medlem i Sång- och talpedagogförbundet, verksam som sång- och talpedagog i Jönköping, Tranås och Mjölby. Har studerat sång hos världspedagogen Dagmar Gustafson under många år. Gå gärna in på vår facebook-sida Åke Perssons Sångare. Vi har sångundervisning, blandad kör och Notskola samt en bred konsertverksamhet.
Allt detta och mer därtill kan du få, om du tar kontakt med vår sångskola!

Hos Sångpedagogen Åke Persson och eleven Jimmy Nejd framför Nessun Dorma

diplom dip