Åke Perssonssångare

Årsmöte hösten 2012

ÅRSMÖTE MED SÅNGARE

Föreningen Åke Perssons Sångare har hållit sitt 38 årsmöte under helgen. Årsmötet hölls  efter Solistkörens övning, där dirigenten Ulrica Jonsson trimmade 65 körsångare inför stundande Gospelkonsert i Barnarps kyrka.

Ordförande för årsmötet var Bo Wallén och sekreterare Lars Lidén. Gun Hild läste ur sin verksamhetsberättelse och berättade om bl.a föreningens konsertverksamhet. Inte mindre än 25 konserter hade föreningen bjudit på under verksamhetsåret. Medlemsantalet i föreningen är över 250 medlemmar.
Alltså en mycket aktiv förening med tre plattformar att sprida sångens utbildning på Tranås, Mjölby och Jönköping.

Navet är den sångpedagogiska verksamheten, som leds av sång- och talpedagogen Åke Persson och Birgitta Svensson. Ett särskilt tack framfördes till Ulrica Jonsson, Birgitta Svensson och Åke Persson.

 

 

 

 

Bild fr v Lars Lidén och Bo Wallén