Åke Perssonssångare

Föreningens styrelse och övriga funktionärer

Föreningens styrelse

Maria J Nejd (ledamot), Anna-Karin Holmér (sekreterare), Åke Persson (hedersledamot), Lasse Eriksson (kassör), Annika Löfgren (ordförande), Patrick Pettersson (ledamot) och Malin Samuelson (vice ordförande)

Föreningens Hedersordförande: Torvald Persson

Torvald var den starkt bidragande orsaken till att Föreningen Åke Perssons Sångare etablerades i Jönköping. Till en början fyllde han bilen med sångare och åkte till Tranås för att ta sånglektioner, men 1991 blev det genom hans försorg möjligt att starta upp verksamheten i Jönköping. Vilket visade sig vara ett mycket lyckat drag.

Musikrådet

Agneta Dahlgren, Lene Rosendahl, Åke Persson, Ulrica Liljegren, och Oskar Löfgren.

Konsertkommitté

Tranås: Börje Lindholm och Bengt-Olof Norelius

Jönköping: Donald Stendahl, Sune Lindqvist, Patrick Pettersson och Mia Olsson

Press- och kulturskribenter

Agneta Dahlgren, Johan Forsman och Åke Persson

PR- och affischansvarig

Maria Johansson Nejd och Johan Forsman

Redaktörer för hemsidan

Tomas Dahlgren och Patrick Pettersson

Facebookansvarig

Åke Persson, Agneta Dahlgren och Johan Forsman

Transportsamordnare

Bo Wallén Else-Marie Persson och Börje Lindholm

Revisorer

Sascha Berg och Donald Stendahl

Valberedning

Börje Lindholm och Sune Lindqvist

 

Jerry