Åke Perssonssångare

Stadsmissionen

Stadsmissionen – en hjärtesak och ett kärleksbevis.

Runt om i världen finns cirka 500 stadsmissioner som ingår i olika nätverk av stadsmissioner på
nationell, internationell och global nivå. Stadsmissionerna, som är fristående
varandra men genom nätverken finner råd och stöd i varandra som idébanker och
verksamhetsutvecklare, bedriver professionell social verksamhet på kristen,
diakonal, grund med syfte att vara till hjälp och stöd för behövande människor.

Linköpings Stadsmission, se hemsidan www.linkopingsstadsmission.se,
bjuder verksamhet som berör och några av deras egna ord och tankar om
drivkraften bakom deras uppdrag, där anställda och volontärer arbetar sida vid
sida, vill jag förmedla här nedan.

”Linköpings Stadsmission – en väg att komma vidare.

Livet är underligt. Man kan egentligen inte ta något för givet. Men en sak vet vi – de flesta av
oss hamnar någon gång i livet i en utsatt situation. Och det är inte alla som
har ett tillräckligt stöd från vänner och familj.

För Linköpings Stadsmission står den enskilda människan i centrum. Att hjälpa och stödja
människor i utsatta situationer har varit vår drivkraft ända sedan starten 1972.

Linköpings Stadsmission är en ideell ekumenisk förening där så gott som alla kyrkor i
Linköping är medlemmar. Vårt arbete förändras ständigt efter de behov vi ser,
men grunden är alltid en kristen, positiv människosyn. En fast övertygelse om
att alla människor har lika värde.

Varje dag möter vi människor som har förlorat
allt. Eller någon. Vi möter flyktingar och hemlösa. Drog- och alkoholberoende.
Familjer i kris och ungdomar utan trygghet. Och vi gör det vi kan, för att de
ska få hoppet tillbaka.

Vi tror på möjligheterna i mötet med varje människa. Vi tror att den mänskliga värme, kunskap och
förståelse som våra medarbetare kan bidra med, kan få även de djupaste sår att läka.

För det Linköpings Stadsmission vill förmedla är något vi alla behöver. Något som ingen kan få
för mycket av.

Nämligen tro, hopp och kärlek.”

Varma
hälsningar!

Elisabeth