Åke Perssonssångare

Fantastiska Åke! Du har gjort det igen!

Fantastiska Åke! Du har gjort det igen!

Åter igen har du med din outsinliga skaparkraft bjudit in dina sångare till en riktigt härlig höstfest på Ralingsåsgården! En skördefest, där vi fått njuta frukterna av envist och målinriktat arbete med röstuppvärmning, röstuppbyggnad, tonbildsövningar, skalövningar och stämsång.

Åter igen har vi samlats i glädje och gemenskap för att med tacksamhet få ta emot så mycket som vi, var och en, för stunden förmår att förvalta och omsätta, av all din samlade musikaliska kompetens, din enorma erfarenhet, din kärlek till sången och musiken och din osjälviska och starka vilja att under alla omständigheter finnas tillgänglig för dina sångare.

Du berättar att du alltid har känt en kallelse, en hängivelse, i allt du gjort och gör, såväl i ditt musikaliska engagemang som i hela ditt tidigare yrkesverksamma liv. Ja, i alla mellanmänskliga relationer. Du har alltid en hög medvetenhet om källan till glädje och välgörare för ande, kropp och själ. Och du har stor kunskap om den läkande kraft som genomströmmar oss när vi ger oss hän och låter oss lyftas på sångens vingar.

Denna klokskap delar du med Else Marie, en oumbärlig grundpelare i vår unika verksamhet och kvinnan bakom allt praktiskt och organisatoriskt föreningsarbete, och med Ulrica, en i särklass enastående musikalisk begåvning, konstnärlig ledare och dirigent! Med en carisma utöver det vanliga! Ulrica, ingen är som du! Ingen i hela världen!

Och vilket härligt sångargäng! Ni är underbara! Det är en oändlig nåd att vara del i detta sammanhang!

Allt vi sångare behöver göra är att öppna våra hjärtan i ödmjukhet och tacksamhet över ert aldrig sviktande engagemang och över ert professionella ledarskap, ta ett djupt andetag, hålla andan, hitta stödet och spänna musklerna och nervtrådarna runt solar plexus och ta ton!

Åke, din kallelse, din hängivelse, är vårt bränsle! Du får oss att känna att varje röst gör skillnad, att var och en är betydelsefull, värdefull! Allt detta förmedlar du vid varje sånglektion och detta förmedlades genom sångarglädjen på Ralingsåsgården.

Ett varmt tack, likaså, till Ralingsåsgården! Tack för trivsamma lokaler, trivsam och serviceinriktad personal, tack för god mat!

Nu står Solistkören rustad för nya musikaliska äventyr!

Närmast på programmet står en konsert i Gustaf Adolfs kyrka i Habo söndag den 26 september klockan 17.00.

Tack för glädje, värme och gemenskap, de största av gåvor!
Elisabeth