Åke Perssonssångare

Fredrik Sundbärg, stadsarkitekt i Jönköping

Fredrik Sundbärg, stadsarkitekt i Jönköping

mellan åren 1890-1900, och arkitekten bakom gamla brandstationen och tillika polisstationen i Jönköping, har genom sin skapande gärning bidragit till att släcka många eldar, och även till att tända nya eldar. I våra hjärtan! Med sinne för estetik och god byggnadskonst har han konstruerat en byggnad i medeltidsinfluerad gotisk stil till nytta och glädje för såväl dåtid, nutid som framtid.

I dåtid fylldes byggnaden av tappra brandsoldater och respektingivande poliskonstaplar. I nutid fylls byggnaden av allsköns konst- och kulturevenemang och för vår framtid kommer denna vackra byggnad, genom försorg av Jönköpings kommuns stadsbyggnadsnämnd och
stadsbyggnadskontor som har som uppdrag att verka för en god byggnadskultur, att vårdas för eftervärlden som ett stycke kulturhistoria.

I nutid, och mera exakt i söndags eftermiddag, höll Föreningen Åke Perssons Sångare och Solistkören med solister en skön konsert med härliga operapärlor i gamla brandstationen Gnistan. Solistkören bjöd, under ledning av vår enastående dirigent Ulrica Jonsson, på tre avdelningar av såväl lättsamma som mäktiga körverk i fyrstämmig sättning. Ett pärlband av våra begåvade och skönsjungande solister bjöd däremellan på kärlek, förvecklingar och ond, bråd död och dramatik på högsta nivå, inför en uppmärksam och entusiastisk publik.

Med stolthet vill vi berätta att våra solister i denna konsert spänner över ålderslinjen från 15 till 76 år och att våra körmedlemmar representeras av ett underbart gäng i åldrarna från 6 till 85 år! Allesammans gnistrande pärlor på ett värdefullt pärlband!

Väl mött, återigen, på gamla brandstationen Gnistan söndag den 18 april klockan 15.00 då vi bjuder vår publik på vår premiärföreställning med ABBA-pärlor! Spännande!

Allra varmaste tack, alla underbara!
Elisabet Ragnar