Åke Perssonssångare

En så’n dag, en glädjens dag!

En så’n dag, en glädjens dag!

Åke Persson mottagare av Tranås kommuns Kulturpris 2009


Foto: Elisabeth Ragnar – Fler BILDER

Varmaste TACK till Åke och Else-Marie och Ulrica med familjer för oförglömlig glädje och gemenskap på Nationaldagen den 6 juni i samband med att Åke högtidligen stod som mottagare av Tranås kommuns hedervärda Kulturpris 2009!

Ett femtiotal körsångare ur Solistkören kan vittna om den fina respons och den värme som riktades mot Åke när han, efter ett högtidstal av landshövding Lars Engquist samt unisont sjungande av Sveriges nationalsång, under Tranåspublikens jubel mottog Kulturpriset av Per Ulfsbo, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

Efter Åkes tacktal, som vanligt med den seriösa och ödmjuka men ständigt närvarande glimten i ögat som ju är Åkes signum, sjöng Solistkören Gästernas kör ur Hoffmans äventyr samt Elvislåten Blue suede shoes.

Tranås Kommuns program för nationaldagsfirandet i Folkets Park höll mycket hög kvalitet och jag känner glädje och tacksamhet över att kulturen och fritiden i Tranås kommun vilar på en värdegrund som betonar varje enskild individs unika betydelse för helheten. Det fina programmet den 6 juni värnar allas vår önskan att bilda broar mellan generationer och kulturer.

Vår fantastiska gemenskap och vår hyllning till Åke avslutades med en trivsam picknick i det gröna utanför Tranås Stadshus. Med rosor på kinderna och solsken i blickarna! Och med värme i våra hjärtan och med tacksamhet över Åke och vår fina sångarförening!

Varma hälsningar och GLAD SOMMAR!
Elisabeth Ragnar