Åke Perssonssångare

Kulturpris till värdig kulturförmedlare och jubilar

Kulturpris till värdig kulturförmedlare och jubilar!

Som medlem och skribent i Föreningen Åke Perssons Sångare ber jag att, än en gång, få sätta fokus på vår ledare Åke Persson som med sin höga musikaliska, sociala och pedagogiska kompetens är en enastående förebild och en starkt lysande stjärna bland kulturförmedlare.

Outtröttligt och utan att svikta en sekund har Åke det yttersta ansvaret för all verksamhet inom Föreningen Åke Perssons Sångare, en verksamhet som genom åren, och med Åkes kraft och energi, har vuxit sig allt starkare och större. Verksamheten präglas av varm, förtroendefull gemenskap och delaktighet och vilar på en värdegrund som betonar varje enskild individs unika betydelse för den sångliga verksamheten.

Åke Persson ser en obetingad potential i varje individ, i varje röst, utifrån vars och ens förutsättningar. Han har en gedigen kunskap om, och insikt i, sångens och musikens entydigt omvittnade läkekraft och källa till glädje och välbefinnande. Han får sina sångelever och sin kör att tindra som galaxer på vår stjärnhimmel.

Åke, som är medlem i Svenska sång- och talpedagogförbundet, driver sin verksamhet utifrån just den sångpedagogik han själv tillägnat sig under sina mångåriga sångstudier i Stockholm, varav sju år hos den framlidna operasångerskan och sångpedagogen Dagmar Gustafsson. Pedagogiken bygger på tesen att sångapparaten, som är ett helt muskelupphängt organ, utvecklas och frambringar alla vackra toner när väl spänningarna släpper och sångeleven har hittat det riktiga stödet i solar plexus. All undervisning är för Åkes del 100% ideell verksamhet, och har så varit under alla år, vilket innebär att Åke inte tar några som helst arvoden för egen del.

Oräkneliga är vi, barn och vuxna, män och kvinnor, unga och gamla, som med Åke vid rodret lotsats genom livets farleder med sångens kraft som vind i seglen och för vilka Föreningen Åke Perssons Sångare genom alla år varit en källa till sånglig och musikalisk glädje och gemenskap. Vi bugar i djup tacksamhet över Åke, som med outsinlig kraft och energi håller sångens låga levande.

Åke firar detta år dubbelt jubileum, då Föreningen Åke Perssons Sångare som startades i Tranås 1974 fyller 35 år och Åke Persson som är född 1934 fyller 75 år! Detta är ofattbart, men sant!

Åke har, alldeles i dagarna, fått ta emot det glada budskapet att han, på Sveriges nationaldag den 6 juni, kommer att stå som mottagare till Tranås kommuns hedervärda kulturpris år 2009.

Våra allra varmaste gratulationer till en enastående värdig mottagare av Tranås kommuns kulturpris 2009!

Hjärtats nyckel heter Sång! Av fröjd vill våra hjärtan gråta!
Elisabeth Ragnar