Åke Perssonssångare

Åke Perssons Sångare

Att vara medlem i Föreningen Åke Perssons Sångare är att vara resenär på spännande resor! Föreningens musikaliska och pedagogiska ledare Åke Persson inbjuder oss med gedigen kunskap och professionalitet till resor mellan olika musikaliska miljöer, tidsepoker och genrer.

Verksamheten, som genom åren med Åkes kraft och energi vuxit sig allt starkare och större, präglas av varm gemenskap och delaktighet och vilar på en värdegrund som betonar varje enskild individs unika betydelse för sången och musiken.

Sångarföreningen, som drivs helt ideellt, har funnits i Tranås sedan 1974, i Jönköping sedan 1991 och i Mjölby sedan 2003 och består idag av  c:a 300 körsångare, sångelever och stödmedlemmar ur flera generationer och åldrar.

Föreningen erbjuder individuella sånglektioner för såväl våra körsångare som för enskilda elever omfattande 40 minuter, uppdelade på 20 minuters röstuppvärmning, tonbildsövningar och skalövningar under ledning av Åke och 20 minuters sång och interpretation under ledning av Anders Claesson och Agneta Dahlgren.

Åke, som i alla år, parallellt med sitt yrkesliv, har verkat för sången och musiken, har tilldelats ett antal stipendier för sina insatser och sitt enastående engagemang, bl.a. ett kulturstipendium ur Dagmar Gustafssons minnesfond under förvaltning av Kungliga musikaliska akademien år 2006 samt Tranås Kommuns Kulturpris år 2009.


 

40 år med Åke Perssons Sångare

 40 År 2 (480x640) - kopia

  Åke Perssons Sångare firar i år(2014) 40 år som ideell förening. Det är en pigg 40-åring med en ännu piggare ledare. Åke Persson som samma år fyllde 80 år har i högsta grad präglat verksamheten och föreningens historia är även Åkes historia. För att förstå hur och varför föreningen bildades och hur den utvecklats börjar därför denna historieberättelse när Åke Persson föddes.

Åkes uppväxt

Åke föddes i Kristinehamn den 1 november 1934. Familjen flyttade några gånger och efter 2 år i Halmstad, 2 år i Landskrona och 5 år i Alingsås hamnade familjen slutligen i Tranås 1944.

Sång och musik fick Åke via modersmjölken. Hans mor, Märtha, var en begåvad pianist. I sin ungdom lär hon ha spelat på stumfilmsbiografer i Stockholm. Hans far Alfred som var metodistpräst, älskade sång och hade en stark, bärig tenorstämma, vilken dock inte var skolad. Han sjöng i kyrkokören.

Familjen kallades främmande trosbekännare i ett samhälle då starkt präglat av Luther. Åke växte upp med fyra systrar, som gärna sjöng och spelade. Föräldrarna ville att han skulle spela fiol. Åke fick en fiol, men gömde stallet och då var fiolen obrukbar. Skälet var att han ville spela trumpet, vilket han också gjorde under flera år, för att sedan övergå till att spela ”ståbas”. Med tiden tog gitarren mer och mer utrymme och han har också spelat piano.

Åkes far dog endast 53 år gammal. Familjen fick då lämna sin tjänstebostad och flytta in i en trång bostad i Tranås. Enda värmekällan där var en fotogenkamin. Åke var 15 år, hans yngsta syster var nio år. Mor Märtha hade en mager pension på 90 kronor i månaden. Rent mentalt mådde hon också mycket dåligt. Det var en jobbig period i Åkes liv. Hur skulle livet kunna gå vidare? Det var ingen bra start!

Började ta sånglektioner

En av Tranås två operasångare, Carrie Nilsson, bodde tvärs över gatan. Hon övade skalor dagen lång och väckte Åkes intresse för sång och sångutbildning. Då fanns självklart ingen ekonomi för något så lyxigt. Inte förrän han hamnade i Stockholm och gick polishögskolan blev detta aktuellt. Där råkade Åkes ”hyrestant” höra hans gnolande på någon sång. Hennes tips till Åke var att uppsöka en sång-pedagog, Hortensia Hedström-Olsson. Hon hade studerat sång i Italien, varit operettprimadonna på Stora Teatern i Göteborg och var nu lärare på Musikhögskolan.

Dagmar Gustafson

Efter fem års sångstudier hade Åke nått vägs ände med Hortensia. Han tog då i stället kontakt med professor Folke Wedar vid Musikhögskolan som rekommenderade en fröken Dagmar Gustafson, även hon sånglärare på Musikaliska Akademien i Stockholm. Vid första mötet med Dagmar undrade hon om Åke verkligen några sånglektioner. Det kändes som ett slag i huvudet efter 5 års kämpande.

Åke började ta lektioner hos Dagmar. Efter en tid förstod han varför Dagmar ansågs som en världspedagog med mängder av duktiga sångartister i sitt stall. Bland eleverna fanns Ingvar Wixell, Bertil Boo och Sven-Erik Wikström.

Den pedagogik som Dagmar Gustafson använde sig av i sin sångutbildning, och som Åke har kommit att bli en stor förespråkare för, kan sammanfattas på följande sätt:

Sångaren skall kunna förverkliga sina musikaliska avsikter med rösten som ett lydigt instrument,
så att uttrycksbehovet bestämmer föredraget, och kan på ett konstnärligt övertygande sätt i toner gestalta den stämning som finns i sången, men även uppleva och gestalta sången som tal i fixerad tonhöjd och utan tecken på ovidkommande ansträngning sjunga egaliserat inom hela sitt röstomfång, det vill säga ha lärt sig registerutplåning. Just registerutplåning var ett av de viktigaste rönen, som Dagmar Gustafson lärde ut.

Åke tog lektioner hos Dagmar i 7 år. Han var en mycket uppskattad elev och erhöll stipendier vid två tillfällen, år 1965 och 1967. Utöver sångutbildningen hos Dagmar gick han dirigentutbildning och flera kurser i sångteknik.

Åke tillhör Sång- och talpedagogförbundet sedan flera år tillbaka och har inför dem fått redovisa all utbildning, korta och långa utbildningar. Detta gör att han kan titulera sig sång- och talpedagog. Men det viktiga för en pedagog är att visa resultat och ha sånglig erfarenhet som professionell. Kan man inte visa resultat, så är det ingen utbildning värd namnet.

Åke är också medlem i Föreningen Dagmar Gustavssons Elever. Han tilldelades år 2006 ett stipendium på 10 000 kr ur Dagmarfonden för att ha gått i Dagmars anda. Hennes motto var: ”Det finns ingenting som är nästan rätt”. Detta är också titeln på den biografi om Dagmar som Föreningen Dagmar Gustafsons elever gett ut och där Åke i hög grad bidragit till innehållet. Boken kom ut år 2006.

Åke startar som sångpedagog

Åke blev en fantast på hennes sångpedagogik. Det blev på sikt en språngbräda ut i sångens underbara värld. Hans första elev var hans blivande fru Else-Marie och när han själv började ge lektioner var Dagmar hans mentor.

Undervisningen tog fart i Stockholm med många elever i form av körmedlemmar ur Polisens manskör och ur Kungsholmens ungdomskör, som senare bytte namn till Susannakören. Åke hade sina undervisningslokaler dels i Midsommarkransen och dels i Sankt Peterskyrkan på Upplandsgatan i Stockholm.

Proffssångare

År 1971 fick Else-Marie och Åke ett erbjudande att sjunga som professionella. De lämnade då sina ordinarie arbeten som distriktssköterska och polis. Till sitt förfogande hade de en duktig pianist och organist i Arvid Nordieng samt en gitarrist och basist vid namn Göran Brandin. I tre år åkte de land och rike runt, men turnerade även i Norge, Finland och Danmark. De var då anställda vid Metodistkyrkans biskopskontor. Framträdanden i kyrkor och kapell, i skolor, på arbetsplatser och äldreboende ingick. Konceptet var upplagt med sångframträdanden tjugo dagar i sträck, minst två framträdanden per dag (minst fyra timmars sång varje dag) och därefter en vecka ledigt. Så höll de på i tre år. Döttrarna Susanna och Ulrica, tyckte till slut, att de skulle vara som vanliga föräldrar och vara hemma! Så efter tre år återgick Else-Marie till sitt arbete som sjuksköterska, men nu som skolsköterska vid Junkarmålsskolan i Tranås och Åke blev yttre befäl i Eksjö- Nässjö- Tranås-området. Han har också jobbat en kort tid som spanare i Tranås, rotelchef för Brottsförebyggande enheten, Analys- och planerare och sist som chef för Tranås polisområde. De flyttade då också från Stockholm till Tranås av praktiska skäl.

Sångundervisningen tog fart i Tranås

Redan 1971 gjordes en mjukstart med några lokala sångare; en blivande sång- och musikkonsulent Ann-Josefine Spånberger, den sjungande bonden Eric Fransson, Monica Albertus, sedermera präst i Karlstads stift, socialchefen Bengt Kamstad, en präst, pianist och sångledare Stig Gustner, Jeanette Gustafson, Johan Spånberger och Bo Lännings samt Anna-Kajsa Möller.

Idén om att starta en förening kom ur de små arvoden som erhölls vid olika konserter och liknande. Behov uppstod att ordna bokföring och att i övrigt styra upp verksamheten. Föreningen bildades år 1974. Medlemsantalet var inledningsvis ca 30 personer. En person som gjorde en avgörande insats var Lars Nordgren, som blev den förste ordföranden i Föreningen Åke Perssons Sångare. Sekreterare blev Monica Albertus.  Nils Fredriksson var föreningens första pianist. Han hade tidigare varit ledare för Tranås Musikkår och Tranås underhållningsorkester, och var duktig på den dåtida repertoaren.

Inledningsvis genomfördes konserterna med bara solonummer och duetter. Med tiden kändes det naturligt att komplettera verksamheten med en kör, så då bildades den första Solistkören, med de sångare som sjöng solo och duetter. Körmedlemmarna växlade om att leda kören. Ibland var Lars Nordgren dirigent, ibland Ann-Josefin Spånberger, men även Helene Rydberg och Åke Persson tog tag i den begynnande kören. Det blev oftast en kör på tio till femton sångare. Allt detta utvecklades under senare delen av 1970-talet.

Konserterna framfördes i hembygdsgårdar och kyrkor i trakten kring Tranås, bland annat i Aneby, Askeryd, Torpa och Sommen. Utbildningen av sångarna hade inte kommit så långt och de flesta hade bara någon termins utbildning. Med som ackompanjatör vid den här tiden var Nils Fredriksson, som behärskade både operett, opera, romanser, Gluntar och sakrala sånger. Som han själv uttryckte det ”jag fuskar snyggt” och det gjorde han verkligen. Nils var en stor tillgång.

Solister på den tiden var den sjungande bonden Eric Fransson, Stig Gustner, Jeanette Gustafson, Monica Albertus, Lars Nordgren och Else-Marie Persson. Den årliga uppsjungningen inför varandra var ett viktigt inslag i föreningens verksamhet. Här brukade Tranås Tidnings journalist Hans Lindell och fotografen Kenneth Thalin besöka oss och göra ett reportage, som var viktigt för föreningens utveckling och spridning.

Arbetet med sångundervisningen i Tranås fortsatte och utvecklades under 1980-talet. Samtidigt jobbade Åke med flera olika körer. Under en tid var han ledare för Solistkören och en Poliskör med säte i Eksjö. Deltagarna i den sistnämnda kören kom från Vetlanda, Nässjö, Tranås, Aneby och Eksjö och som mest hade den kören nästan 30 deltagare. En period var Åke också dirigent för Adelövs- och Linderås kyrkokör. En kortare period ledde han Tranås Manskör. Några år var Åke även ledare för Metodistkyrkans blandade kör, som hade nästan 40 medlemmar.

Ungdomsverksamhet

I Tranås startade föreningen under 1980-talet en barnkör under ledning av Else-Marie Persson och Margareta Malmberg. Ledare för barnkören var också Tryggve Lundblad tillsammans med Margareta Malmberg, båda lärare och vana vid barn och barns behov av tröst, vägledning och social träning. Pianister för barnkören var Barbro Gustafson, Ulrica Jonsson, Ann-Sofie Fransson och Louise Svensson. Barnkören hade som mest 60-70 medlemmar. Den gjorde resor till Skansen, Solliden-scenen, Mölndal och Oskarshamn. En stor händelse var, när TV2 gjorde tre samhällsprogram med två av körens barn, som hade varit med om en uppslitande familjetvist och där myndigheternas agerande också var i fokus. I dessa program sjöng barnkören i inledningen och avslutningen av varje avsnitt. Verksamheten i barnkören pågick i cirka 15 år och var mycket framgångsrik.

 1991 startas undervisning i Jönköping

År 1991 var det dags att bredda verksamheten och starta sångundervisning i Jönköping. Den som inspirerade till detta var Torvald Persson. Han hade en längre tid åkt med ett lass intresserade sångare från Jönköping till Tranås. Tranåssångarna tyckte synd om honom och samtidigt fanns det en frestande tanke att etablera sig i Jönköping. Föreningen fick möjlighet, att hyra lokal i Metodistkyrkan och elevantalet ökade. Plötsligt fick man söka efter nya lokaler igen, då Metodistkyrkan kommit till ett beslut att inte hyra ut längre. Under tiden det söktes lämplig lokal, så fick kören vara i Torvald Perssons hus. Snart öppnades dock en möjlighet att få hyra in sig i KFUM:s lokaler vid Östra Storgatan. En framgångsrik period startade med många nya körsångare. Föreningen hade till och med en Prova-På-kör, där bland andra Bosse Wallén och Arnold Bäck prövade sina sångliga vingar.

Efter flera år som hyresgäst hos KFUM kunde föreningen inte vara kvar där. Detta berodde på att KFUM skulle flytta till nya lokaler. Då hjälpte körmedlemmen Ulf Fagerlund till och hittade en tillfällig lösning i Exets lokaler på Österängen.

Denna lösning blev kortvarig och redan efter ett år sålde bröderna Fagerlund lokalerna. Räddningen blev då Svenska Frälsningsarméns lokaler på Skolgatan i Jönköping. I denna lokal stannade föreningen i elva år och trivdes bra. Elevantalet ökade och Solistkören växte.

År 2002 blev dock ett mindre krisår, då Åke och hans medarbetare vid denna tid, Ann-Sofie Fransson, gick skilda vägar. Ann-Sofie begärde så stor ersättning för sin medverkan att ett fortsatt samarbete inte längre var möjligt. År 2003 blev Birgitta Svensson Åkes nya medarbetare tillsammans med Britt-Marie Kullberg. Även Pelle Sjöström hjälpte till. Detta år gjordes även en drive och kören fick in många nya körsångare, bland dessa Sabina Frick och Lena Kroon som fortfarande är aktiva. I samband med detta startade också verksamheten i Mjölby år 2002.

Om starten i Tranås år 1974 var bra, så blev utökningen i Jönköping 1991 och starten i Mjölby 2002 ett lyckokast för föreningen. Elevantalet ökade och körverksamheten blommade ut på ett påtagligt sätt.

Dirigenter för solistkören

Föreningen har under åren haft flera olika dirigenter. Första tiden var det körmedlemmarna som alternerade som dirigenter. Exempel på körledare under åren är Åke Persson, Ann-Sofie Spånberger, Lars Nordgren, Rune Solid, Helene Rydberg. Ann-Sofie Fransson. År 2002 tog Ulrica Liljegren över som ordinarie dirigent och med dirigent Birgitta Svensson som ersättare. Solistkören har sedan dess utökats successivt under Ulricas ledning.

Levande musik eller förinspelat komp?

Med den bredd på repertoar som solister och kör fått har det varit svårt att fortsätta ha ”levande” musiker. Originalinspelningar av förinspelade komp har visat sig passa kören och de många solisterna bra. Ekonomiska skäl har också lett till valet att använda förinspelade komp.

Repertoarutveckling under 40 år

Föreningen Åke Perssons Sångare har en bred repertoar, som ständigt har utvecklats inom nya genrer. Körsångarna har fått pröva på visor, rock-opera, pop, schlagers från 1940-1980 talen, opera, operetter, musikaler, gospel, men också temakonserter med ABBA, Beatles och Elvisrepertoar. Repertoaren utvecklas i ett särskilt musikråd, som ständigt jagar nya genrer.

Med denna repertoar så är det ett omfattande jobb att spela in bakgrunder för att underlätta för solister, duettsångare och Solistkören vid övningar och konserter. En av våra duktiga arrangörer av våra musikbakgrunder är Vidar Alsterberg, musiklärare och mångårig bandmedlem i olika kända band.

Konsertverksamhet

Konserter har hela tiden varit en viktig del av verksamheten och det anordnas årligen 20-25 konserter. Det är alltifrån stora arrangemang där hela kören deltar till konserter för daglediga och pensionärs-föreningar där förutom solister en körgrupp medverkar. Årligen genomförs också en ”turné” med sommarkonserter.

De sex senaste somrarna har en körgrupp efter inbjudan, begett sig till Loftahammar och Västervik, där den medverkat under temat ”Musik i sommarkväll”. Körmedlemmen Elisabeth Ragnar med sin anknytning till östkusten har varit drivande vid dessa arrangemang.

Skivproduktion

Under åren har kören gett ut såväl kassettinspelningar som CD-skivor. De första kassetterna var ”Glädje i sång 1 och 2”. Dessa kassetter rönte ett stort intresse med flera tusentals sålda exemplar. Många hade endast kassettbandspelare under 1970-talet. Ytterligare två kassettinspelningar gjordes. Dels ”Visor och operetter”, dels en med barnkören.

Nästa inspelning gjordes på CD och var ”Gospel-klassiker på svenska”. Föreningen lejde in duktiga musiker till denna skiva och Mats Axfors i Bra musik var inspelningstekniker. Sedan följde inspel-ningar av solister och duettsångare. Genrer var opera, visor mm. Senaste inspelningen med kören är Beatles-sånger med såväl solister som Solistkören. Den utgavs våren 2014.

Drygt ett 20-tal CD har nu getts ut och föreningen fortsätter med denna verksamhet. Nästa CD-skiva kommer att bestå av Operetter och musikalsånger. Körmedlemmen Ole Lidegran har nu tagit över ansvaret för live-inspelningar och solist-CD.

Föreningen har alltid använt sig av egna solister och det har inte funnits något behov av gästsolister, som många andra körer använder sig av. Vi är stolta över att kunna lyfta fram våra egna förenings-utbildade solister. Några av dessa solister har också gått vidare och utbildat sig till sångpedagoger, logopeder och körledare.

Utbildning inom föreningen

Det genomförs regelbundet olika typer av utbildningsverksamhet inom föreningen. Nedan några exempel på detta från senare år.

År 2006 hade föreningen under en temadag besök av Johan Sundberg, röstforskare, professor i musikakustik och Dagmar Gustafson-elev, som föreläste inom ämnet ”Röstlära”.

En körmedlem, Lene Rosendahl, har samlat på sig mycket kunskap om rösten och har hållit flera givande föredrag om röstlära till föreningens medlemmar.

De senaste åren har också bedrivits notskola för körens medlemmar i Jönköping och Tranås med körmedlemmen Anders Claesson som lärare.

Vid två tillfällen, 2012 och 2014 har några solister deltagit i Svenska Sång- och talpedagogföreningens pedagogvecka.

Utbildning har också erbjudits till icke medlemmar. Två av föreningens solister, Agneta Dahlgren och Anders Claesson, tog år 2010 hand om en personalsatsning på Skänningeanstalten. En personalkör bildades och de medverkande sjöng ”fängslande sånger” så som Fångarnas kör.

Tranås kommuns kulturpris

År 2009 erhöll Åke Tranås kommuns kulturpris med följande motivering: ”För mångårigt arbete med sångpedagogik och framgångsrikt stimulerande av slumrande talanger”. Solistkören var också där och framförde två sånger under ledning av Ulrika Liljegren.

Rockoperan Jesus Christer Superstar

Under påskhelgerna år 2012 och 2013 framförde kören rockoperan Jesus Christ Superstar på Jönköpings Teater tillsammans med Teaterstickorna och musiker från Södra Vätterbygdens folkhögskola. År 2012 framfördes den med svensk text och år 2013 på engelska. Det var mycket publik, i princip fullsatt, och goda recensioner från lokala media. Ulrika Liljegren var dirigent.

Resor

Resa till Polen

År 1990 fick föreningen en inbjudan att åka runt i Polen under en hel vecka tillsammans med en av våra medlemmar, Evan Ljunggren. Det var en resa bakom järnridån med allt vad det innebar. En buss fylldes och medlemmen Göran Johansson var resans chaufför. Kören åkte och sjöng i katolska kyrkor, barnhem och i Folkets huslokaler. Lokalerna var oftast kalla. Körmedlemmarna bodde i privata hem och kaffe var en viktig gåva till värdfamiljerna. Vid varje konsert var det fullsatt och körmedlemmarna fick skriva mängder med autografer. Kören framförde bland annat en älskad polsk sång och åhörarna grät och sjöng med. Det var en spännande och oförglömlig resa.

Resa till Åland

Sommaren 2010 var 24 körmedlemmar på resa med destinationen ön Kökar i Ålands östra skärgård. Kören var inbjuden av flera ideella föreningar på Åland. Under några dagar umgicks och sjöng körmedlemmarna på denna härliga plats. På hemvägen gavs en konsert utanför Kulturhuset i Mariehamn.

Resa till Korsika

I augusti år 2014 gjorde 28 av körens medlemmar en skön resa till Korsika. På programmet fanns förutom de vanliga turistnöjena även föreläsningar och körövningar. Det var föreningens egna medlemmar som stod för dessa föreläsningar. ”Korsikakören” som den kallades, under ledning av Agneta Dahlgren, gav också 2 konserter på hotellet de bodde på. Resan blev en succé och förhoppningsvis blir det en fortsättning i augusti 2015.

Nuvarande verksamhet

Nu finns närmare 300 medlemmar i föreningen, varav ca 75 aktiva. Övriga är passiva, betalande stödmedlemmar. Else-Marie och Åke har varit verksamma hela tiden sedan föreningen startade. I övrigt har körens medlemmar kommit och gått allt efter som.

Solistkören övar vanligtvis på lördagar i Jönköping och söndagar i Tranås. En gång i månaden slås Jönköping/Tranås/Mjölby-sångarna samman till en storövning i Jönköping.

Ca 50 personer tar lektioner varje vecka i Jönköping, Tranås och Mjölby. Lektionerna består oftast av 2×20 minuter, först röstlära hos Åke, därefter instudering av sånger hos Birgitta. Solisterna i kören utgör en majoritet av de som tar sånglektioner.

Vad händer framöver?

Nära i tiden genomförs en jubileumskonsert i Tranås i mitten av november. Föreningen vill med denna konsert uppmärksamma och tacka Tranåsborna för stöd och support under de gångna åren.

Föreningens nya cd-skiva presenteras snart och har temat Operett- och musikal. Den är inspelad vid en livekonsert i Jönköping.

Planeringen inför år 2015 är i full gång. Det nya året kommer bland annat att börja med en opera-workshop med den förra operasångerskan Jaqueline Delman, som kommer till Allianskyrkan i Jönköping i mitten av januari 2015.

Sammanställt av Agneta och Tomas Dahlgren i samarbete med Åke Persson.

 

Om