Kören

solistkorens-korupptakt

Föreningen Åke Perssons Sångare har en fyrstämmig kör, Solistkören, som, under ledning av vår dirigent och konstnärliga ledare Ulrica Liljegren, med en mycket bred repertoar ger konserter på teman som Elvis, ABBA, jazz och blues, visor, gospel och andliga sånger, opera och operetter samt körverk.

Solistkören träffas för körövningar (sk. kortövningar) i Jönköping på lördagar under ledning av Birgitta Svensson och i Tranås på söndagar under ledning av Agneta Dahlgren och Anders Claesson, detta för att minska på resandet. Varannan lördag hålls sk. långövning i Jönköping för hela kören under ledning av Ulrica Liljegren.

Föreningen Åke Perssons Sångare och Solistkören håller alltid dörrarna öppna för nya körmedlemmar och många av sångarna på scenen har börjat sin musikaliska resa som publik på Solistkörens konserter.

Den årliga medlemsavgiften för våra föreningsmedlemmar är 100 kronor för s k passiva medlemmar, det vill säga för alla våra kära och trogna stödmedlemmar.
För Solistkörens medlemmar gäller 250 kr/år, då ingår också alla körens noter. 23

                                                             Ulrica Liljegren