Kören

solistkorens-korupptakt

Föreningen Åke Perssons Sångare har en fyrstämmig kör, Solistkören, som, under ledning av vår dirigent och konstnärliga ledare Ulrica Liljegren, med en mycket bred repertoar ger konserter på teman som Elvis, ABBA, jazz och blues, visor, gospel och andliga sånger, opera och operetter samt körverk. Varje år innan jul ges också en julkonsert.

Solistkören träffas för körövningar (så kallade kortövningar) i Jönköping på lördagar och i Tranås på söndagar under ledning av Agneta Dahlgren, detta för att minska på resandet. Varannan lördag hålls så kallad långövning i Jönköping för hela kören under ledning av Ulrica Liljegren.

Föreningen Åke Perssons Sångare och Solistkören håller alltid dörrarna öppna för nya körmedlemmar och många av sångarna på scenen har börjat sin musikaliska resa som publik på Solistkörens konserter.

Den årliga medlemsavgiften för våra aktiva medlemmar är 250 kr/år. Medlemmar som deltar i körverksamheten betalar dessutom en avgift på 150 kr/år, då ingår också alla körens noter. För passiva medlemmar, det vill säga för alla våra kära och trogna stödmedlemmar, är avgiften 100 kronor. Sånglektioner kostar 220 kr/40 minuter. 

 23

                                                             Ulrica Liljegren