Åke Perssonssångare

Kören

solistkorens-korupptakt

Föreningen Åke Perssons Sångare har en fyrstämmig kör, Solistkören, som under ledning av vår dirigent och konstnärliga ledare Ulrica Liljegren, med en mycket bred repertoar ger konserter på teman som Elvis, ABBA, jazz och blues, visor, gospel och andliga sånger, opera och operetter samt körverk. Varje år innan jul ges också en julkonsert.

Föreningen Åke Perssons Sångare och Solistkören håller alltid dörrarna öppna för nya körmedlemmar och många av sångarna på scenen har börjat sin musikaliska resa som publik på Solistkörens konserter.

Ulrica Liljegren