Åke Perssonssångare

Körupptakt 2023 i Ralingsås

Ralingsåsgården i Aneby fylldes med sång under 6 timmar, då Föreningens Åke Perssons Sångare hade lagt sin Körupptakt just på denna vackra plats. Trettiofyra körsångare hade hörsammat kallelsen. Solistkörens dirigent Ulrica Liljegren presenterade ett trettiotal körsånger i genrerna Gospel, Jazz och Musikal/Operett, som skall sjungas under våren 2023 vid tre konserter. Nu gällde det att öva in stämmorna i bas, tenor, alt och sopran. Hela dagen präglades av en god stämning.

Om ett par veckor samlas Solistkören på nytt, men då i Jönköping för en heldagsövning. Den första konserten blir i Stockholm för Solistkören och solister lördagen den 11 mars i Santa Clara kyrka, en citykyrka, som jobbar mycket med socialkurativa insatser av olika slag, hjälper hemlösa, går ut med matvagn på ”Plattan”, odlar sånggrupper, undervisar och många andra insatser som speglar en levande kyrka i funktion.