Åke Perssonssångare

Föreningens styrelse

Ordförande: Patrick Pettersson
Vice Ordförande: Malin Samuelson
Föreningens Hedersordförande Lars Nordgren och Torvald Persson
Lars var Föreningen Åke Perssons Sångares första ordförande då föreningen bildades i Tranås 1974. Torvald var den starkt bidragande orsaken till att Föreningen Åke Perssons Sångare etablerades i Jönköping. Till en början fyllde han bilen med sångare och åkte till Tranås för att ta sånglektioner, men 1991 blev det genom hans försorg möjligt att starta upp verksamheten i Jönköping. Vilket visade sig vara ett mycket lyckat drag.
ordf (640x431)
Lars Nordgren och Torvald Persson  
Sekreterare: Anders Claesson
Kassör Else-Marie Persson
Ledamot Maria Nejd
Ledamot Annika Löfgren
Hedersledamot Åke Persson
Musikråd Anders Claesson, Agneta Dahlgren, Ulrica Liljegren,  Oskar Löfgren, Åke Persson och Lene Rosendahl
Festkommitté Mia Olson, Agneta Dahlgren och Bitte Edwall
Konsertkommitté Tranås: Börje L och Bengan N.
Jönköping: Donald S, Sune L, Marie B, Lene Rosendahl och Oskar Löfgren
Mjölby: Ann-Britt L
Press-och kulturskribenter Agneta D, Åke P och Maria J N
Redaktörer för Hemsidan Tomas Dahlgren och Patrick Pettersson
Transportsamordnare Tranås: Else-Marie Persson och Börje L
Jönköping: Bosse W
Mjölby: Ann-Britt L
Revisorer Lene Rosendahl och Bitte Edwall
Valberedning Börje L och Sune L
Webbmaster Patrick Pettersson ( patrick.pettersson@xperitus.com )
Tomas Dahlgren ( tomas.dahlgren55@gmail.com )
Webbdesigner Li Andersson har varit till stor hjälp vid tillverkningen av den nya hemsidan (2012).

Jerry