Åke Perssonssångare

Föreningens styrelse och övriga funktionärer

 

Ordförande: Patrick Pettersson
Vice Ordförande: Malin Samuelson
Föreningens Hedersordförande Torvald Persson
Torvald var den starkt bidragande orsaken till att Föreningen Åke Perssons Sångare etablerades i Jönköping. Till en början fyllde han bilen med sångare och åkte till Tranås för att ta sånglektioner, men 1991 blev det genom hans försorg möjligt att starta upp verksamheten i Jönköping. Vilket visade sig vara ett mycket lyckat drag.
 
Sekreterare: Anders Claesson
Kassör Else-Marie Persson
Ledamot Maria Nejd
Ledamot Annika Löfgren
Hedersledamot Åke Persson
Musikråd Anders Claesson, Agneta Dahlgren, Ulrica Liljegren,  Oskar Löfgren, Åke Persson och Lene Rosendahl
Festkommitté Mia Olson, Agneta Dahlgren och Bitte Edwall
Konsertkommitté Tranås: Börje Lindholm och Bengt-Olof Norelius.
Jönköping: Donald Stendahl, Sune Lindqvist, Marie Bergström, Lene Rosendahl och Oskar Löfgren
Mjölby: Ann-Britt Lundqvist
Press-och kulturskribenter Agneta Dahlgren, Åke Persson och Maria J Nejd
Redaktörer för Hemsidan Tomas Dahlgren och Patrick Pettersson
Transportsamordnare Tranås: Else-Marie Persson och Börje Lindholm
Jönköping: Bosse Wallén
Mjölby: Ann-Britt Lundqvist
Revisorer Lene Rosendahl och Bitte Edwall
Valberedning Börje Lindholm och Sune Lindqvist
Webbmaster Patrick Pettersson ( patrick.pettersson@xperitus.com )
Tomas Dahlgren ( tomas.dahlgren55@gmail.com )
Webbdesigner Li Andersson har varit till stor hjälp vid tillverkningen av den nya hemsidan (2012).

Jerry