Salome Tullberg deklarerar på sin diktskiva med en levande ton..