Åke Perssonssångare

Stockholm mars 2023

Vi i Åke Perssons sångare har blivit inbjudna att hålla en konsert med gospel och andlig visa i Sankta Clara kyrka, Stockholm city, lördagen 11 mars 2023 kl 13.30 – 15.00.

Flera medlemmar tycker att det vore trevligt att göra detta till en weekendresa med flera gemensamma aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara musikal/opera/teater/konsert, gemensam middag fredag och lördag, besök på museum/studiebesök mm. Lämna gärna förslag på aktivitet!

Även anhöriga är välkomna att delta.

De som önskar delta får själva bekosta resa, mat, logi och entréavgifter.

För att resan ska kunna genomföras krävs att några är beredda att organisera den.

 Anmälan ska ske på anmälningsblankett (”INTRESSEANMÄLAN”) snarast och senast 30 november till Åke Persson eller Agneta Dahlgren.

Intresseanmälan – Länk till blankett i Word-format

Intresseanmälan

 

Lite fakta om verksamheten i Klara kyrka

Denna ståtliga 1700-tals kyrka, som ligger alldeles vid Centralstationen bedriver ett unikt socialt arbete tillsammans med volentärer, präster, socialarbetare just på ”Plattan”. Man går ut i city och bjuder på kaffe och smörgåsar till behövande i stort sett varje dag. Det leder till samtal, socialkurativa insatser, en ”Plattankör” med tidigare missbrukare, och ett uppföljningsarbete i kyrkan.