Åke Perssonssångare

Körupptakt – Nu har vi börjat öva inför höstens konserter

Föreningen Åke Perssons Solistkör mönstrade idag upp 35 körsångare till en mycket givande körupptakt under ledning av Ulrica Liljegren. Det unika med denna kör är, att Solistkören kunde ställa upp med 15 mannar i basen och tenoren. Det tillhör inte vanligheten bland de blandade körerna i vårt avlånga land. Denna dag fick också kören hälsa tre nya basar och en återvändande tenor välkomna med värmande applåder.

Dagens körupptakt behandlade två genrer ”Svenska Sånger” och ”Country”, vilket skapade en förväntan och glädje bland sångarna. Konserten med Svenska sånger hålls i Sofiasalen, Jönköping den 22/10 och Countrykonserten i Aneby Konserthus 19/11. Efter fem timmars körövning vände alla hem sjungande på sina körsånger.

Deltagarna vid dagens körupptakt.