Åke Perssonssångare

Upprop från Körliv i samverkan – Sången på väg att tystna i samhället

Sveriges organiserade körliv har gått samman för att med en röst sätta ljuset på, och manifestera, den gemensamma sångens genomgripande betydelse i samhället. Liksom idrottsrörelsen är gemensam sång och körsång en betydande folkrörelse i Sverige, där folkhälsoaspekten för både fysisk och psykisk hälsa är central. Att sjunga tillsammans har i alla tider tillgodosett människans behov av att uttrycka essensen i våra liv.

Läs mer:

Upprop från Körliv i samverkan – Sången på väg att tystna i samhället – Sveriges Körförbund (sverigeskorforbund.se)