Åke Perssonssångare

Stalpet i Aneby

vid fallets dag 

Vi deltog i år i firandet av ”Fallets dag” på Stalpet i Aneby. Stalpet är Södra Sveriges högsta vattenfall på 20 meter. Stalp är en gammal benämning på stup. Vår medverkan bestod i att genomföra en traditionell sommarkonsert. Våra solister framförde sina sånger inför en stor publik.