Sånger

JAZZKONSERT

 • Bedårande sommarvals
 • Fly me to the moon
 • Sakta vi gå genom stan
 • They can´t take that away from me
 • When I fall in love

GOSPEL/SAKRALT

 • Amen
 • Deep river
 • Glädjen är på väg
 • Han går bredvid mig
 • How great thou art
 • Här är den dag
 • My tribute
 • Oh, vilken dag
 • Psalm CXVII (Psalm 117)
 • Soon and very soon
 • Walk in the light

OPERA

 • Casta Diva
 • Gästernas kör
 • Nessum dorma
 • O Herre du kallat oss
 • Prästernas kör
 • Stilla vind
 • Triumfkören
 • Zigenarkören/Smideskören

 

Kontrollera att du har dessa noter, flertalet sånger har vi sjungit tidigare. De nya sånger vi ska sjunga delas ut vid körupptakten eller kan erhållas innan. Om du har frågor eller saknar noter till ovanstående kan du kontakta Agneta Dahlgren, 070 219 09 93. .