Sånger

Här redovisas vanligen de sånger som kören övar på inför kommande konserter. Finns inget planerat just nu p g a Coronavirusets framfart.

Om du har frågor eller saknar noter till ovanstående kan du kontakta Agneta Dahlgren.